Subscriu-me al newsletter

Què és Besòs Water-Hub

Besòs Water-Hub és un entorn col·laboratiu d’entitats, organismes i usuaris que treballen o centren la seva activitat a la conca del Besòs i que té com a missió la cerca de sinèrgies i l’intercanvi d’informació entre elles. Besòs Water-Hub neix amb la vocació de promoure la transferència de coneixement des de la ciència cap a la ciutadania.

una red de usuarios

XARXA D’USUARIS I COL·LABORADORS

formada per entitats, organitzacions, administracions i òrgans vinculats a la gestió, l’ús, la recerca i/o la custòdia dels recursos hídrics de la conca del Besòs.

base de dades

PROJECTES

de recerca que integren els interessos, necessitats i preocupacions dels usuaris.

cloud

DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

des de la recerca cap a la societat, proporcionant bases científiques com a eina de suport a les decisions en les polítiques públiques de futur.

L'equip

Besòs Water-Hub està impulsat des de l’Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. Està coordinat per un equip multidisciplinar que treballa des de l’àmbit de les aigües subterrànies, amb l’objectiu d’apropar la recerca a la societat, tot creant ponts de col·laboració i diàleg entre els diferents usuaris i entitats vinculats a l’aigua i als sistemes hídrics de la conca del Besòs.

Veure Més

El projecte GiR-Besòs

El GiR-Besòs es va iniciar el febrer de 2021 i té previst acabar el febrer de 2022.

El GiR-Besòs és un projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona i guardonat en la convocatòria dels Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020. Aquest projecte pretén donar solucions per fer front als reptes de futur en la gestió de l’aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Veure Més

equipo de personas que conforman el proyecto

Blocs del projecte

El projecte GiR-Besòs vol crear un espai de debat per tal de cercar sinèrgies entre tots els agents implicats en la gestió i recerca dels recursos hídrics en l’àmbit metropolità.

logo de la Escola de Camins
logo de la Universitat politècnica de Catalunya
logo del ajuntament de Barcelona