Subscriu-me al newsletter

GiR-Besòs

El GiR-Besòs és un projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona i guardonat en la convocatòria dels Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020. Aquest projecte pretén donar solucions per fer front als reptes de futur en la gestió de l’aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

PER QUÈ?

L’abastament hídric a la ciutat de Barcelona i la seva regió metropolitana està en risc. Ens enfrontem a una sèrie de condicionants que fan que la disponibilitat de recursos en un futur es vegi reduïda. S’haurà de garantir el bon estat ecològic dels rius, de manera que l’aport d’aquest recurs es veurà reduït en èpoques d’estiatge i de sequera. Així mateix, els efectes del canvi climàtic preveuen un canvi en els patrons pluviomètrics, un augment en el nombre de sequeres i la seva intensitat i per tant, una disminució en els cabals dels rius i en la recàrrega dels aqüífers. A més, segons els Acords de la Taula del Ter, es preveu abaixar la dependència del Ter, reduint l’aportació de recursos hídrics provinents d’aquest riu cap a les comarques barcelonines.

D’ON PARTIM ?

El projecte GiR-Besòs posa el focus en l’aqüífer del Besòs, explotat intensament durant el desenvolupament industrial del Pla de Barcelona i avui en dia infrautilitzat.

QUÈ PRETENEM?

L’objectiu principal del projecte GiR-Besòs és elaborar un model de gestió integrada dels recursos superficials, subterranis i d’aigües regenerades al Besòs, com a mesura per a contribuir a l’autosuficiència hídrica de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es planificaran diferents escenaris de futur, posant èmfasi en l’aprofitament sostenible de l’aqüífer en un context de canvi climàtic. Es pretén estudiar la viabilitat d’utilitzar recursos hídrics de diferent procedència per a efectuar recàrrega gestionada a l’aqüífer del Besòs i així augmentar-ne les reserves i millorar-ne la qualitat durant el procés de recàrrega.

QUÈ OBTINDREM?

Aquest model de gestió hídrica permetrà:

QUINES FASES SEGUIREM?

QUINS TERMINIS TÉ EL PROJECTE?

El GiR-Besòs es va iniciar el febrer de 2021 i té previst acabar el febrer de 2022.

logo de la Escola de Camins
logo de la Universitat politècnica de Catalunya
logo del ajuntament de Barcelona