Subscriu-me al newsletter

Resultats

Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2021, l’equip tècnic del GiR-Besòs ens hem reunit amb diferents actors implicats en la gestió de l’aigua a la conca del Besòs. Volíem fer-los partícips del projecte, posar-lo a l’abast de les seves necessitats, acostar la ciència a la ciutadania.

Fruit de les reunions, hem pogut recollir totes les seves inquietuds, suggeriments i necessitats. La primera NEWSLETTER del projecte vol reflectir el contingut d’aquestes reunions i les aportacions fetes pels ajuntaments i empreses de gestió municipals. Alhora, volem agrair als participants la seva predisposició i col·laboració.

QUÈ ÉS EL GiR-BESÒS I QUI HI HA AL DARRERE?

PROJECTE PREMIAT

“Model de Gestió Integrada dels Recusos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Besòs)”

Logo del ajuntament de barcelona
Carme Barba rebent premi pel Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona premia el projecte liderat pel Grup d’Hidrologia Subterrània de l’Escola deCamins de la UPC Barcelona 16 de març de 2021

Equip del Besos Water-Hub

El projecte GiR-Besòs està liderat per científics del Grup d’Hidrologia Subterrània de l’Escola de Camins de la UPC.

DURADA : FEBRER 2021 – FEBRER 2022

Logos de Escola de camins Logos de UPC Logos de GHS

Núria Ferrer, Marc Carnicero, Daniel Fernàndez i Carme Barba.

simbolo alerta

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE

PROBLEMA d’abastament a curt/mitjà termini a l’àrea metropolitana de Barcelona

FACTORS AMBIENTALS:

Clima mediterrani – SEQUERES

Canvi global – CANVI CLIMÀTIC – CANVI USOS SÒL

FACTORS ECOLÒGICS/ADMINISTRATIUS:

Aplicació cabals de manteniment +

Acords de la Taula del Ter (2017)

FACTORS DEMOGRÀFICS:

Augment de la demanda

una libreta

OBJECTIU GENERAL

Elaborar un model de gestió integrada dels recursos superficials, subterranis i d’aigües regenerades a la conca del Besòs

OBJECTIU GENERAL

- Estimar el volum dels recursos actuals i futurs sota diferents casuístiques

- Avaluar la viabilitat d’utilitzar diferents recursos per recarregar l’aqüífer (terciaris Montornès, La Llagosta, Montcada)

- Avaluar la viabilitat de fer recàrrega induïda

- Crear espai de debat i participació entre agents implicats

- Buscar sinèrgies i crear ponts entre agents implicats

- Transferir coneixement, per tal de concienciar la societat del valor dels aqüífers

cuadro informativo
cuadro informativo

VISIÓ GENERAL I FASES DEL PROJECTE

Abast del model

cuadro informativo cuadro informativo

Simulació escenaris de futur

Efectes del canvi climàtic

- Els escenaris de futur del model tindran en compte les diferents prediccions de canvi climàtic efectuades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

- Hi haurà una coordinació entre les projeccions de canvi climàtic introduïdes al model hidrogeològic del Llobregat (efectuat per CUADLL) i les del Besòs, per tal de comparar els resultats en ambdues conques.

- S’avaluarà l’impacte del canvi climàtic en la disponibilitat de recursos hídrics en el futur.

folleto informativo

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ I DIFUSIÓ DEL GiR-BESÒS

Òrgans supramunicipals

29.4.21 Àrea Metropolitana de Barcelona

29.4.21 Barcelona Regional

04.5.21 Aigües Ter-Llobregat

05.5.21 Consorci del Besòs

05.5.21 Consorci Besòs Tordera

07.5.21 Diputació de Barcelona

20.5.21 Consorci del Besòs

20.5.21 Consorci Besòs-Tordera

03.6.21 Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat

16.6.21 Agència Catalana de l’Aigua

Concessionàries

28.5.2021 Aigües de Barcelona + Cetaqua

PARTICIPACIÓ A LES REUNIONS DE DIFUSIÓ DEL GiR-BESÒS

Ajuntaments / Empreses municipals

07.4.21 Barcelona Cicle de l’Aigua SA

13.4.21 Ajuntament Santa Coloma de G.

15.4.21 Ajuntament La Llagosta

16.4.21 Ajuntament Sant Adrià de B.

16.4.21 Barcelona Cicle de l’Aigua SA

19.4.21 Ajuntament Badalona

23.4.21 Ajuntament Martorelles

27.4.21 Ajuntament Mollet del Vallès

06.5.21 Ajuntament Montornès del V.

13.5.21 Ajuntament Montcada i Reixac

21.5.21 Ajuntament Montmeló

MUNICIPIS PARTICIPANTS A LES REUNIONS DE DIFUSIÓ DEL GiR-BESÒS

mapa de los municipios donde se celebraran reuniones del Gir-Besos

El 60% dels municipis fan algun tipus de seguiment de la qualitat (analítiques) a l’aigua freàtica

Dades ambientals Consum d’aigua potable

Consum d’aigua potable

gráfico que expresa el consumo de agua potable de cada municipio

Usos municipals de l’aigua freàtica

gráfico que expresa el uso municipal del agua

Consum municipal d’aigua freàtica

gráfico que expresa el consumo de agua freatica

Previsió d’incrementar el consum municipal d’aigua freàtica en els propers 10 anys

gráfico que expresa el consumo de agua potable de cada municipio

Valoració del projecte GiR-Besòs

gráfico que muestra la valoracion del proyecto GiR-Besos